Montageanvisning
för lertegeltak

Vi guidar dig genom installationen av
underkonstruktion för lertegeltak.

Inledning

Följ stegen nedan för montage av en rad solcellspaneler. I följande exempel monterar vi paneler enligt stående layout. För liggande layout behöver du rotera instruktioner 90° åt valfritt håll. Alla våra montageanvisningar kan du också hämta för utskrift här.

Tips och rekommendationer
  • Solcellspaneler och underkonstruktion får EJ sticka ut utanför tak. Vi rekommenderar ett avstånd på 300-500 mm innanför tak.
  • Placering av solcellspaneler rekommenderar vi i ovankant av tak. Detta för att undvika snö- och skräpfickor.
  • Vid montage av två eller fler rader solcellspaneler rekommenderar vi att EJ skapa för stort avstånd mellan rader. Detta för att undvika snö- och skräpfickor.
  • Var försiktig och tänk på taksäkerheten!

1. Solfångarfästen

För solfångarfästen till montage, hänvisar vi till anvisning från annan part. Läs följande dokument innan du går vidare:

Solfångarfästen CW Lundberg

Solfångarfästen skall fästas på ett cc-mått om max 1200 mm horisontellt, beroende på antal solcellspaneler. För det vertikala avståndet hänvisar vi till solcellspanelens rekommendationer.

2. Skena

A. Välj önskat hål för montage av skena.

B. Tag fram skena 110111/110116 och för i sexkantskruv 140232.

C. Placera gummibricka 190112 på solfångarfäste.

D. För i skena och skruv genom solfångarfäste.

E. Överhäng på skena får EJ vara mer än 250 mm. Se exempel

F. Drag åt skena med M10 flänsmutter 140622Rek åtdragningsmoment 20-25 Nm

3. Skena - skarv

Vid eventuell skarvning av skena, skall skarvar förskjutas och får EJ placeras under samma solcellspanel. Se exempel

A. För i profilförbindare 130212 i skena.

B. För ihop skenor med profilförbindare inuti.

C. Profilförbindarens bula skapar en liten glipa.

Information

  • Nästkommande instruktioner är hämtade från installation på papptak. Montage är detsamma för lertegeltak.
  • Montage av klämmor är utförda på skena 110112. Montage är detsamma oavsett skena.

4. Ändklämma

A. Placera solcellspanelen på skenor.

B. Skena behöver sticka ut minst 40 mm.

C. Vrid i spårmutter 140611.

D. För i insexskruv i ändklämma.

E. Gänga i ändklämma och insexskruv för hand, för att undvika korsgängning.

F. Skjut intill ändklämma mot solcellspanel och drag åt. Rek åtdragningsmoment 8-10 Nm

5. Mittklämma

A. Tag fram mittklämma och se till att insexskruv EJ är för långt gängad. Se exempel

B. Placera mittklämmans clips i skena och tryck i för hand.

C. Du skall EJ slå eller använda våld för att montera mittklämma. Se exempel

D. Skjut intill mittklämma mot solcellspanel.

E. Skjut intill nästkommande solcellspanel och drag åt. Rek åtdragningsmoment 8-10 Nm

F. Avsluta panelrad med ändklämmor.

Bild F ovan visar ett färdigt montage för en rad med 3 st solcellspaneler.

Sammanfattning

I de fall du har två eller fler rader solcellspaneler, upprepa samtliga steg för varje rad. Skapa EJ för stort avstånd mellan rader, detta för att undvika snö- och skräpfickor.

Observera

Överhäng på skena får EJ vara mer än 250 mm.

2E. Överhäng på skena får EJ vara mer än 250 mm.

Skarvar på skenor skall förskjutas och får EJ placeras under samma solcellspanel.

3. Skarvar på skenor skall förskjutas och får EJ placeras under samma solcellspanel.

Insexskruv på mittklämma får EJ vara för långt gängad genom clips.

5A. Insexskruv på mittklämma får EJ vara för långt gängad genom clips.

Använd EJ våld för att montera mittklämma.

5C. Använd EJ våld för att montera mittklämma.